csendeplsk

Charita Zábřeh

1 minute reading time (88 words)

Dar na povodně

Naše společnost REPARTO Zábřeh s.r.o. poskytnula finanční dar ve výši 20.000 Kč na financování pomoci Charity lidem zasaženým letošními povodněmi v Čechách. Věříme, že svou solidaritu takto prokáže mnoho jednotlivců i firem, které v těchto dnech velkou vodou zasaženi nebyli a zůstali na suchu!

K pomoci se připojila také spolupracující firma ECOLAB, dodavatel úklidových a čistících prostředků, která skrze nás poskytla podporu ve výši 9.000 Kč. Velmi si toho vážíme a DĚKUJEME!

Více informací o pomoci CHARITY ZÁBŘEH obětem letošních povodní můžete nalézt na webu této neziskové organizace.