Charita Zábřeh

 • Home
 • O firmě
 • Mapa - kde nás najdete?

Vítejte!

Vážení návštěvníci!

Vítáme Vás na webové prezentaci naší sociální firmy, která je dceřinou organizací zábřežské Charity. Orientaci u nás Vám zkusí usnadnit tento rozcestník:

Věřím, že vše potřebné zde najdete, budeme se snažit informace dále průběžně doplňovat. Ať se Vám zde dobře surfuje!

Bc. Jiří Karger - jednatel společnosti

Historie, důvod vzniku

Společnost REPARTO Zábřeh s.r.o. vznikla začátkem roku 2012 - konkrétně 9. ledna 2012, kdy byla zaevidována u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou C 45703.

Odkaz na aktuální výpisy evidence společnosti:
Obchodního rejstříku na webu Ministerstva spravedlnosti ČR a Živnostenského rejstříku na webu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

Přestože tedy jde de jure o zcela novou společnost, nový podnikatelský právní subjekt, má fakticky za sebou již dlouholetou zkušenost, velký objem zakázek a odvedené práce, řadu spokojených zákazníků i obchodních partnerů. Jde totiž o převedený dřívější úsek chráněných dílen a pracovišť CHARITY ZÁBŘEH. Pod Charitou Zábřeh vznikly dílny zaměstnávající osoby se zdravotním postižením již v roce 1999 a svoji činnost postupně rozvíjely až do roku 2012. Charita tak byla svého času jedním z nejvýznamějších zaměstnavatelů osob zdravotně znevýhodněných v regionu.

Po začátcích průmyslových a papírenských kompletací na pracovišti v Paloníně, v roce 2002 Charita zřizovala šicí dílnu na Masarykově náměstí v Zábřehu, která se zaměřovala na výrobu pracovního oblečení pro zdravotnictví, sociální služby, technické a potravinářské obory, šití církevních oděvů, konfekce, maloobjemových zakázek (např pro mažoretky a hudební soubory) a drobné opravy oděvů. Švadleny v ní pracovali až do dubna 2012, kdy ji bylo nutné - i přes významnou podporu regionálních firem a popsané široké zaměření - pro malý objem výroby a cenovou nekonkurenceschopnost zrušit.

Svoji činnost Charita průběžně orientovala i na osoby s psychickým onemocněním a lidi trpící civilizačními chorobami. Pro tuto cílovou skupinu zřídila chráněná pracoviště, kde nejsou lidé s postižením separování v uzavřených dílnách, ale naopak dochází k jejich každodennímu kontaktu s veřejností - lidmi, jimž poskytují své služby. Od roku 2003 tak Charita provozuje veřejné toalety pro Město Zábřeh na autobusovém stanovišti Valová, od roku 2006 pak i nově ve výpravní budově rekonstruovaného nádraží Českých drah v železniční stanici Zábřeh na Moravě. Jde o zázemí, která kromě toho, že dávají práci a obživu lidem s handicapem, jsou pro partnery velmi dobrou vizitkou (usuzujeme tak z hodnocení návštěvníků v provozních knihách i ocenění zázemí toalet na ČD při celostátním hodnocení železničních stanicí a v nich dostupných služeb v roce 2010) a pro občany, návštěvníky města i cestující velmi důstojným, čistým prostředím, které si považují a kam se rádi vracejí.

V roce 2008 zábřežská Charita rozšířila spektrum činností o potravinářskou výrobu, aby byla schopná zvládat nároky těchto kompletačních prací (hygiena, BIO produkce, skladování, ...) musela rozšířit svá zázemí o pronajaté první patro obchodního domu Jednota - COOP v Lošticích.

S účinností od 1.1.2012 došlo v českém právním prostředí k radikální novelizaci zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. V jejím důsledku hrozil bezprostřední zánik této činnosti - která s ohledem na další aktivity v oblasti poskytování zdravotní péče a sociálních služeb nebyla dominantní - pod Charitou, jako nestátní neziskovou organizací. Objektivně hrozilo, že by nově již nemohla poskytovat spolupracujícím subjektům podstatnou konkurenční výhodu tzv. "náhradní plnění" a nedosáhla by v dostatečné míře ani na dotace ÚP z aktivní politiky zaměstnanosti na kompenzaci snížené pracovní výkonnosti lidí s postižením. Reakcí na tuto skutečnost bylo vyčlenění činnosti chráněných dílen a pracovišť, a jejich převedení do samostatné, nově zřízené právní formy společnosti REPARTO Zábřeh.

Společníkem sociálního podniku, sociální firmy REPARTO Zábřeh s.r.o. je jednak z 90% zakládající Charita Zábřeh a z 10% Arcidiecézní charita Olomouc, nadřazená regionální složka, která zde zastupuje zřizovatele. Funkci jednatele zastává Bc. Jiří Karger, současný ředitel Charity Zábřeh. Název firmy nemá nic společného s pesimistickým výhledem její budoucnosti :-), jde o výraz pro "dílnu", který je přejat z italštiny. Logo firmy - různobarevné složené díly puzzle - zase symbolizuje rozmanitou a různorodou činnost jednotlivých pracovišť, která je vedena vynalézavostí a snahou dát lidem s postižením práci.

Charita Zábřeh pak následně k 1.7.2012 do této nově zřízené "dceřiné" společnosti převedla všechny zaměstnance chráněných dílen a pracovišť a to formou tzv. "převodu práv a povinností vyplývajícících z pracovněprávních vztahů". REPARTO Zábřeh má pronajato/podnajato zázemí dílen a pracovišť, strojové a další potřebné technické vybavení, Charita Zábřeh této společnosti nadále na základě mandátní smlouvy zpracovává ekonomickou agendu, mzdy i personalistiku.

REPARTO Zábřeh jako právně nástupnická společnost v plném rozsahu přebrala podnikatelské a obchodní aktivity chráněných dílen a pracovišť Charity Zábřeh. Pro partnery v obchodu či výrobě se tak de facto mění jen hlavička poskytovatele, lidé ve vedení, kontakty pro komunikaci, zázemí zpracovatele i dříve sjednané podmínky spolupráce zůstávají.

REPARTO aktuálně celoročně zaměstnává celkem 17 zaměstnanců, z tohoto počtu je 14 lidí se statutem osoby zdravotně postižené. REPARTO Zábřeh je subjektem, který kontinuálně poskytuje svým partnerům, kteří od něj odebírají výrobky či mu zadávají práci tzv. "náhradní plnění" povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením povinným podílem 4% svého počtu přepočtených úvazků.

Lidé a kontakty

Přinášíme Vám všechny potřebné a aktuální kontakty na zaměstnance, kteří pracují v (pro) naší společnosti. Na konci stránky pak naleznete Kontaktní formulář pro přímé a jednoduché zadání Vašeho dotazu, poptávky či sdělení.
Základní údaje společnosti REPARTO Zábřeh s.r.o.:
sídlo: Žižkova 7/15, 789 01 Zábřeh, IČ: 29394431, DIČ: CZ29394431, ID datové schránky: bxn8tux, bankovní spojení: Komerční banka Zábřeh - číslo účtu: 107-1495770297/0100

Jednatel společnosti:

Bc. Jiří Karger, telefon: 583 412 587 kl. 32, mobil: 736 509 430, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
kancelář: Žižkova 7/15, 789 01 Zábřeh

Manažerka obchodu a odbytu, příjmu nových zakázek:

Mgr. Marcela Klimková, mobil: 736 509 432, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
kancelář: Nám. Míru 14/23, 789 83 Loštice
 

 Provozní vedoucí dílny Palonín/Loštice:

Eva Vařeková, telefon: 588 881 960, mobil: 736 509 479, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
kancelář: Nám. Míru 14/23, 789 83 Loštice

 Úseková vedoucí výroby ručně zdobených svící:

Alena Vitásková, telefon: 583 445 901, mobil: 736 509 404, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
dílna: Palonín 78, 789 83 Palonín

 Provozní vedoucí veřejných toalet ve vlakové stanici Zábřeh na Moravě:

Mgr. Tomáš Orehek, telefon: 583 412 587 kl.26, mobil: 736 529 295, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
kancelář: Žižkova 6/17, 789 01 Zábřeh
 

 Zpracování personalistiky, mezd, účetnictví na základě mandátní smlouvy:

účetní: Eva Schifferová (zast. Tereza Domluvilová), telefon: 583 412 587 kl.34, mobil: 736 522 887, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
mzdová účetní: Anna Drlíková, telefon: 583 412 587 kl.30, mobil: 736 522 887, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
personalista: Ing. Martin Damborský, telefon: 583 412 587 kl.21, mobil: 736 509 477, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
zázemí kanceláře: Žižkova 7/15, 789 01 Zábřeh
 

Kontaktujte nás

Zadejte prosím Vaše jméno.
Zadejte prosím Vaši platnou e-mailovou adresu, na kterou Vás budeme kontaktovat.
Vyberte prosím s kým chcete komunikovat.
Zadejte prosím text Vašeho sdělení, dotazu, ...
Neplatný vstup

Nabídka zaměstnání

15.07.2015 - Hledáme zaměstnance na sezónní výpomoc při kompletaci skládaných košíků ze sušeného ovoce, nabízíme přivýdělek pro brigádníky i seniory v důchodovém věku! 

ovokosiky2015 REPARTO Zábřeh přijme také letos až 50 zaměstnanců na dočasnou výpomoc (předběžně v období začátek září - listopad) při realizaci zakázky kompletací ovocných košíků. Úkolem zaměstnanců je skládání sušeného ovoce do pletených bambusových podtácků podle různých připravených šablon (viz  pdf Katalog ovocných košíků - sezóna 2013 (2.61 MB)  a  pdf Katalog ovocných košíků - sezóna 2014 (1.92 MB) ), zadané receptury a strojové fóliování takto zhotovených košíků. Jde o ruční práci, po seskládání do bambusového podtácku dle vzoru dochází k dovážení košíku na předepsanou hmotnost.

Zakázka je realizována na pracovišti v Lošticích, v prvním patře obchodního domu Jednota - COOP (Nám. Míru 14/23, vchod ze zadního traktu přes rampu). Pracovní doba ve všední dny 6-14 hodin, dle potřeb výroby bude zavedena také odpolední směna (14-22 hodin). Sezónní zaměstnance přijmeme na 7,5 hodinový pracovní úvazek. Finanční odměna je stanovena dle vyrobených kusů, mzda je počítána podle plnění výkonové normy na hodinový ekvivalent od 55 Kč/hod. Šikovnější, zodpovědnější a rychlejší pracovníci si však mohou vydělat podstatně více. Vzhledem k zaměření společnosti REPARTO Zábřeh mají lidé se zdravotním postižením přednost, jinak je práce vhodná také jako přivýdělek pro lidi dlouhodobě nezaměstnané, seniory či studenty. Jde o práci s potravinami, zaměstnavatelem je vyžadována bezinfekčnost pracovníků, uchazeč o práci předkládá platný zdravotní průkaz pro práci v potravinářském průmyslu (vystaví obvodní lékař).

Zájemci o toto sezónní zaměstnání se mohou hlásit u paní Evy Vařekové, telefon: 588 881 960, mobil: 736 509 479, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo u manažerky výroby Marcely Klimkové, mobil: 736 509 432, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a to v termínu do 17.8.2015. Uchazeče následně pozveme na jeden zkušební den, kdy si mohou vyzkoušet, zda budou požadovanou činnost zvládat - vyžaduje soustředění, estetické cítění, pečlivost, šikovnost na rukodělné práce, rychlost, spolehlivost. Nástup do zaměstnání pak předpokládáme v průběhu měsíce září.

Pro čerstvé a stále pracovité, šikovné starobní důchodce jde o vynikající možnost přivýdělku. Díky rozhodnutí ústavního soudu z konce července si při zaměstnání v roce 2015 mohou opětovně nárokovat a uplatnit slevu na dani. Práce je vhodná také pro vysokoškolské studenty - nemusejí s námi realizovat celou zakázku, nabízíme práci jen do jejich nástupu zpět na studia. Zaměstnáme také již pracující, kteří nutně pořebují další přivýdělek do rodinného rozpočtu - přizpůsobíme směny tak, aby mohli zvládat obě zaměstnání. 

Zapojte se do naší "sladké" zakázky i dobrého kolektivu dílny - pošlete svým známým tuto nabídku. Děkujeme za Váš zájem!


Aktuálně není v naší organizaci žádné jiné volné pracovní místo. Dále sledujte tuto stránku.


 

15.07.2014 - Hledáme zaměstnance na sezónní výpomoc při kompletaci skládaných košíků ze sušeného ovoce, nabízíme přivýdělek pro brigádníky! 

REPARTO Zábřeh přijme až 50 zaměstnanců na dočasnou výpomoc (předběžně v měsících konec srpna - listopad) při realizaci zakázky kompletací ovocných košíků. Úkolem zaměstnanců je skládání sušeného ovoce do pletených bambusových podtácků podle různých připravených šablon (viz  pdf Katalog ovocných košíků - sezóna 2012 (3.38 MB) a pdf Katalog ovocných košíků - sezóna 2013 (2.61 MB) ), zadané receptury a strojové fóliování takto zhotovených košíků. Jde o ruční práci, po seskládání do bambusového podtácku dle vzoru dochází k dovážení košíku na předepsanou hmotnost.

Zakázka je realizována na pracovišti v Lošticích, v prvním patře obchodního domu Jednota - COOP (Nám. Míru 14/23, vchod ze zadního traktu přes rampu). Pracovní doba ve všední dny 6-14 hodin, dle potřeb výroby bude zavedena také odpolední směna (14-22 hodin). Sezónní zaměstnance přijmeme na 7,5 hodinový pracovní úvazek. Finanční odměna je stanovena dle vyrobených kusů, mzda je počítána podle plnění výkonové normy na hodinový ekvivalent 53 Kč/hod. Šikovnější, zodpovědnější a rychlejší pracovníci si však mohou vydělat podstatně více. Vzhledem k zaměření společnosti REPARTO Zábřeh mají lidé se zdravotním postižením přednost, jinak je práce vhodná také jako přivýdělek pro lidi dlouhodobě nezaměstnané, seniory či studenty. Jde o práci s potravinami, zaměstnavatelem je vyžadována bezinfekčnost pracovníků, uchazeč o práci předkládá platný zdravotní průkaz pro práci v potravinářském průmyslu (vystaví obvodní lékař).

Zájemci o toto sezónní zaměstnání se mohou hlásit u paní Evy Vařekové, telefon: 588 881 960, mobil: 736 509 479, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo u manažerky výroby Marcely Klimkové, mobil: 736 509 432, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a to v termínu do 15.8.2014. Uchazeče následně pozveme na jeden zkušební den, kdy si mohou vyzkoušet, zda budou požadovanou činnost zvládat - vyžaduje soustředění, estetické cítění, pečlivost, šikovnost na rukodělné práce, rychlost, spolehlivost. Nástup do zaměstnání pak předpokládáme v posledním týdnu v měsíci srpnu 2014.

Pro čerstvé a stále pracovité, šikovné starobní důchodce jde o vynikající možnost přivýdělku. Díky rozhodnutí ústavního soudu z konce července si při zaměstnání v roce 2014 mohou opětovně nárokovat a uplatnit slevu na dani

Děkujeme za Váš zájem!


9.5.2014 - Hledáme zaměstnance pro obsluhu balících strojů a drobnou údržbu

Naše společnost REPARTO Zábřeh s.r.o. přijme do provozovny v Lošticích nového pracovníka na pozici obsluha balících strojů, drobná údržba, skladník.

Obsah práce:

 • obsluha stroje na balení sypkých polévkových směsí a sušeného ovoce – elektronická váha, dopravník surovin
 • obsluha stroje na balení cukru do HB dutinek
 • manipulace s výrobky a surovinami
 • drobné údržbářské práce

Požadujeme:

 • zdravotní průkaz – jedná se o potravinovou výrobu
 • zdravotní způsobilost manipulovat s těžkými břemeny do 50 kg (pytle)
 • technický typ, spolehlivost, zodpovědnost, schopnost samostatné práce
 • řidičský průkaz skupiny B, obsluha vysokozdvižných vozíků výhodou
 • změněná pracovní schopnost nebo invalidní důchod výhodou

Nabízíme:

 • práci na zkrácený pracovní úvazek 7,5 hod. denně
 • dobrý kolektiv
 • podle druhu práce je mzda úkolová, nebo hodinová v základu 59 Kč / hod.

Zájemci mohou zasílat své žádosti s profesním životopisem na adresu: REPARTO Zábřeh s.r.o., Žižkova 15, 789 01 Zábřeh.
Bližší informace o obsazovaném místě a pracovních podmínkách podá Mgr. Marcela Klimková, mobil 736 509 432, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


8.1.2014 - Hledáme zaměstnance pro obsluhu veřejných toalet v Zábřehu

Sociální firma REPARTO Zábřeh s.r.o. aktuálně nabízí volné pracovní místo v Zábřehu. Jde o místo vytvořené pro osoby se zdravotním postižením. Na chráněném pracovišti jde o provozování veřejných toalet na uzlové železniční stanici, vlakovém nádraží Zábřeh na Moravě

Pracovník zde má za úkol udržovat toalety pro cestující i návštěvníky města čisté a vybírat poplatky za využití veřejného WC. Práce je svým charakterem spíše vhodnější pro ženy.

Zaměstnanci zde pracují v individiduálním rozvržení pracovní doby, každodenní otevírací dobu 8:00 - 18:30 hodin zajišťují vždy dva, střídají se uprostřed denních směn, po odpracování 5 hodin. 

Jde o práci na zkrácený pracovní poměr - 5ti hodinový úvazekNástup je možný okamžitě, základní mzda se pohybuje v průměru někde kolem 53 Kč/hodinu.

Vyžadována je spolehlivost, dochvilnost a smysl pro zodpovědnost a čistotu. Zdravotní handicap je v tomto případě výhodou nikoliv komplikací.

Zájemci o tuto práci si mohou domluvit osobní schůzku, přijímací pohovor s jednatelem společnosti Jiřím Kargerem na telefonu 736 509 430 nebo emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


27.07.2013 - Hledáme zaměstnance na sezónní výpomoc při kompletaci skládaných košíků ze sušeného ovoce

REPARTO Zábřeh přijme až 50 zaměstnanců na dočasnou výpomoc (předběžně v měsících srpen - listopad) při realizaci zakázky kompletací ovocných košíků. Úkolem zaměstnanců je skládání sušeného ovoce do pletených bambusových podtácků podle různých připravených šablon (viz  pdf Katalog ovocných košíků - sezóna 2012 (3.38 MB) a pdf Katalog ovocných košíků - sezóna 2013 (2.61 MB) ), zadané receptury a strojové fóliování takto zhotovených košíků. Jde o ruční práci, po seskládání do bambusového podtácku dle vzoru dochází k dovážení košíku na předepsanou hmotnost.

Zakázka je realizována na pracovišti v Lošticích, v prvním patře obchodního domu Jednota - COOP (vchod ze zadního traktu přes rampu). Pracovní doba ve všední dny 6-14 hodin, dle potřeb výroby bude zavedena také odpolední směna (14-22 hodin). Sezónní zaměstnance přijmeme na 7,5 hodinový pracovní úvazek. Finanční odměna je stanovena dle vyrobených kusů, mzda je počítána podle plnění výkonové normy na hodinový ekvivalent 51 Kč/hod. Vzhledem k zaměření společnosti REPARTO Zábřeh mají lidé se zdravotním postižením přednost, jinak je práce vhodná také jako přivýdělek pro lidi dlouhodobě nezaměstnané, seniory či studenty. Jde o práci s potravinami, zaměstnavatelem je vyžadována bezinfekčnost pracovníků, uchazeč o práci předkládá platný zdravotní průkaz.

Zájemci o toto sezónní zaměstnání se mohou hlásit u paní Evy Vařekové, telefon: 588 881 960, mobil: 736 509 479, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  nebo u manažerky výroby Marcely Klimkové, mobil: 736 509 432, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a to v termínu do 9.8.2013. Uchazeče následně pozveme na jeden zkušební den, kdy si mohou vyzkoušet, zda budou požadovanou činnost zvládat - vyžaduje soustředění, estetické cítění, pečlivost, šikovnost na rukodělné práce, rychlost, spolehlivost. Nástup do zaměstnání pak předpokládáme v posledním týdnu v měsíci srpnu 2013.

Děkujeme za Váš zájem!


10.6.2013 - Hledáme nového zaměstnance do provozovny v Lošticích na obsluhu balících strojů, drobnou údržbu a manipulaci s materiálem ve skladech

Obsah práce:

 • obsluha stroje na balení sypkých polévkových směsí – elektronická váha, dopravník surovin
 • obsluha stroje na balení cukru do HB dutinek
 • manipulace se surovinami, pytle o hmotnosti do 50 kg
 • drobné údržbářské práce

Požadujeme:

 • zdravotní průkaz – jedná se o potravinářskou výrobu
 • zdravotní způsobilost manipulovat s těžkými břemeny do 50 kg
 • technický typ, spolehlivost, zodpovědnost, schopnost samostatné práce
 • řidičský průkaz skupiny B, obsluha vysokozdvižných vozíků výhodou
 • s ohledem na zaměření naší sociální firmy: zdravotní handicap, statut OZP výhodou

Nabízíme:

 • práci na zkrácený pracovní úvazek 7,5 hod. denně
 • dobrý kolektiv
 • podle druhu práce je mzda úkolová, nebo hodinová v základním tarifu 59 Kč/hod.

Zájemci mohou zasílat své žádosti s profesním životopisem do 25.6.2013 na adresu: REPARTO Zábřeh s.r.o., Žižkova 15, 789 01 Zábřeh.
Bližší informace o obsazovaném místě a pracovních podmínkách podá Mgr. Marcela Klimková, mobil 736 509 432, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


16.07.2012 - Hledáme zaměstnance na sezónní výpomoc při kompletaci ovokošíků ze sušeného ovoce (aktualizace: DĚKUJEME ZA VÁŠ ZÁJEM, JIŽ MÁME VŠECHNA PRACOVNÍ MÍSTA OBSAZENA)

REPARTO Zábřeh přijme až 80 zaměstnanců na dočasnou výpomoc (předběžně v měsících srpen - listopad) při realizaci zakázky kompletací ovocných košíků. Úkolem zaměstnanců je skládání sušeného ovoce do pletených bambusových podtácků podle různých připravených šablon (viz pdf Katalog ovocných košíků - sezóna 2012 (3.38 MB) ) pdf a fóliování takto zhotovených košíků. Zakázka je realizována na pracovišti v Lošticích, v prvním patře obchodního domu Jednota - COOP (vchod ze zadního traktu přes rampu). Pracovní doba 6-15 hodin, dle potřeb výroby bude zavedena také odpolední směna. Finanční odměna je stanovena dle vyrobených kusů, mzda je počítána podle plnění výkonové normy. Vzhledem k zaměření společnosti REPARTO Zábřeh mají lidé se zdravotním postižením přednost, jinak je práce vhodná také jako přivýdělek pro lidi dlouhodobě nezaměstnané, seniory a studenty. Jde o práci s potravinami, zaměstnavatelem je vyžadována bezinfekčnost pracovníků, uchazeč o práci předkládá platný zdravotní průkaz.

Zájemci o toto sezónní zaměstnání se mohou hlásit u paní Evy Vařekové, telefon: 588 881 960, mobil: 736 509 479, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  a to v termínu do 3.8.2012. Uchazeče následně pozveme na jeden zkušební den, kdy si mohou vyzkoušet, zda budou požadovanou činnost zvládat - vyžaduje soustředění, estetické cítění, pečlivost, šikovnost na rukodělné práce, rychlost. Nástup do zaměstnání pak předpokládáme v posledním týdnu v měsíci srpnu 2012.

Děkujeme za Váš zájem!

Mapa - kde nás najdete?

Kliknutím do mapy se můžete blíže seznámit se zázemím našich služeb, s dostupností, provozovanou činností, pracovní dobou a podobně.

Další články...